Het vijfde symposium Acute Neurologie 2021 (digitale editie)

Direct inschrijven voor het symposium op 14 april 2021
We zijn er weer! Ook wij gaan digitaal!

Het vijfde Symposium Acute Neurologie, dat eerst gepland stond voor april 2020, uitverkocht was en vanwege de COVID-19 pandemie helaas kwam te vervallen, zal met geactualiseerde inhoud online gehouden worden op 14 april 2021 van 13.00 tot 17.00 uur. 

Ook deze keer zijn we erin geslaagd een aantrekkelijk programma te maken voor SEH-artsen, neurologen, hun AIOS en andere belangstellenden. Wederom krijgt u van het beste wat de acute neurologie te bieden heeft!

We hebben gekozen voor een wat korter programma ter voorkoming van online vermoeidheid.

Het symposium bevat een verkorte cursus om de CTA/ perfusie CT-scan te beoordelen bij een acuut herseninfarct. Verder zult u na dit symposium geen stress meer hebben van de patiënten met de ziekte Parkinson die zich op de SEH presenteren. Ook leert u een acute functionele (bewegings)stoornis goed te beoordelen en hoe hier mee om te gaan. Daarnaast, hoe om te gaan met vraagstukken omtrent de omstreden Neuro-COVID (bestaat het?) en de acute presentatie ervan. Verder wordt u op de hoogte gebracht van een belangrijk raakvlak: cardiale problematiek bij de acute neurologische patiënt.

Interactie en discussie is gewaarborgd door professionele ondersteuning.

Datum

14 april 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.

Doelgroep

Neurologen, SEH artsen; A(N)IOS neurologie/ spoedeisende zorg.

Organisatie

De werkgroep Acute Neurologie, onderdeel van de Nederlandse vereniging voor Neurologie in samenwerking met vertegenwoordigers van De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.

Inschrijfgeld

Medisch Specialist –  110 euro
AIOS/PA – 55 euro

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVN en de NVSHA.

13:00 – 14:00

Verkorte CTA training, verbeter je skills bij de interpretatie van CTA van de hersenvaten

Dr. Ido van de Wijngaard, Interventie neuroloog HMC den Haag & LUMC & Universitair Neurovasculair centrum Leiden-den Haag (Bron foto en meer info over spreker),
Dr. Adriaan van Es, Neuro-interventie radioloog LUMC & Universitair Neurovasculair centrum Leiden-den Haag (Bron foto en meer info over spreker)

14:00 – 14:15

Pauze

14:15 – 14:45

Acute neurologische uitingen van COVID

Dr. Matthijs Brouwer, neuroloog AMC (Bron foto en meer info over spreker)

14:45

Wisseltijd

14:45 – 15:15

Acute functionele stoornissen

Prof. dr. Marina de Koning-Tijssen, neuroloog UMC Groningen (Bron foto en meer info over spreker)

15:15 – 15:45

Pauze

13:30 – 14:00

Broken heart: Acute cardiologie bij neurologische ziektebeelden
Dr. Ivo van der Bilt, cardioloog Haga Ziekenhuis Den Haag (Bron foto en meer info over spreker)

14:00

Wisseltijd

14:00 – 14:30

Acuut zieke patiënt met de Ziekte van Parkinson

Dr. Bart Post, neuroloog Radboud UMC (Bron foto en meer info over spreker)

16:45 – 17:00

Afsluiting

Editie 2016